Hoppa till innehåll


Osteopati är en internationell erkänd och väletablerad form av manuell medicin. Den inriktar sig på diagnos och behandling av besvär relaterade till kroppens rörelseorgan. Osteopatin ser människan som en helhet där alla delar påverkar varandra och att kroppens naturliga tillstånd är att sträva mot hälsa. 

Stor vikt läggs vid det första samtalet och därefter undersökningen för att hitta orsaken till besvären och behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar. Genom att förbättra rörlighet och funktion skapas de bästa förutsättningarna för hälsa och välmående.

När du besöker en osteopat kommer du att få frågor om din sjukdomshistoria och din hälsa för att ge en så bra bild som möjligt om faktorer som kan vara relaterade till dina symptom.

Sedan görs en noggrann undersökning för att hitta orsaken till dina besvär. Osteopater har omfattande utbildning i anatomi och fysiologi samt är tränade att använda händerna för att känna funktionsstörningar i kroppens vävnader. Undersökningen kan också omfatta hållnings- och rörelseanalys samt neurologiska och ortopediska tester. Osteopaten ställer sedan en diagnos och föreslår lämplig behandling. Du kan också få råd om träning, ergonomi och återhämtning.

Inom osteopatin finns det många olika behandlingstekniker där vissa är mer fysiska och dynamiska medan andra är mjukare. Behandlingen anpassas alltid efter varje person och brukar upplevas som avslappnande och behaglig. Din osteopat ser till hela människan och inte bara till de symptom du söker för.

Osteopatins breda tillämpning och mjuka metoder passar såväl barn ( i Sverige från åtta år ) som vuxna och äldre. Osteopater är tränade att behandla personer med olika typer av besvär. Det kan vara akuta besvär eller långvarig smärta orsakad av stress och överbelastning. Många patienter upplever att osteopatisk behandling hjälper vid flertalet besvär.

Är du osäker på om osteopati kan hjälpa dig? Välkommen att höra av dig till oss. Våra uppgifter finns under kontakt.