Hoppa till innehåll


Posturalterapi är en nytänkande behandlingsform där syftet är att återställa optimal fysisk funktion. Posturalterapin är bra för mycket men används bland annat för:

  • Minska smärttillstånd
  • Öka prestationsförmåga
  • Minska skaderisken
  • Erbjuda ett långsiktigt och hållbart resultat

Detta åstadkoms genom en grundlig screening och framtagande av olika muskelbalanserande träningsprogram, samt vid behov behandlingstekniker.

Marcus Wallmark är utbildad inom och arbetar utifrån OptimumMetodens® metodik gällande postural träning och behandling. Klienterna sträcker sig alltifrån växande tonåringar och äldre med smärtproblematik som önskar en funktionell och smärtfri kropp till elitidrottare som kan ha prestationsoptimering som sitt huvudsyfte.

Övningar och behandlingsmetoder har sitt största fokus på att åtgärda snedbelastningar och aktivera de djupt liggande stabiliserings- och hållningsmusklerna. Muskler som alltså ligger ännu djupare än t ex de djupa magmusklerna och annan core muskulatur.

Behandlingstekniker och övningar har sitt ursprung från ett antal olika håll. Många är helt unika för OptimumMetoden® och många övningar kommer ifrån fysioterapin, men är då oftast vidareutvecklingar av fysioterapeutiska övningar. Det läggs därför en stor vikt på detaljerna vid utförandet, då små detaljer kan ge mycket skilda effekter på utfallet av övningen.

Inom Optimummetoden® finns flera olika tekniker samlade till ett koncept. Många är helt unika för posturalterapin medan andra är vidareutvecklingar från fysioterapin.

Vid korrigering med Optimummetoden® läggs stor vikt vid detaljer av utförandet av rörelsen. Små korrigeringar ger ofta stor effekt och påverkar hela funktionen i kroppen.

Varje övning i träningsprogrammet som tas fram är mycket grundligt förklarad för att man på bästa sätt skall lyckas utföra dem korrekt i hemmet. Varje träningsprogram som tas fram är individuellt anpassat och övningarna förklaras noggrant. Detta gör att Du som patient lätt kan utföra ditt program korrekt i hemmet eller på gymmet. I samband med besöket så pratar vi även om hållnings-/posturalmedvetenhet i vardagen och ett dokument kring detta skickas även med tillsammans med det första träningsprogrammet.

Bland behandlingsteknikerna ses enkla manuella tekniker plockade alltifrån naprapatin och kiropraktiken till akupressuren och massageterapin.